Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-720

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-720

  1. Vận hành bằng khí nén.
  2. Có thể đáp ứng mỡ số 000 – 1.
  3. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối A-RYUNG ARU-R.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AGP-720 là sản phẩm thuộc thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng mỡ.

A-RYUNG AGP-720 là thiết bị bôi trơn công nghiệp vận hành bằng khí nén, sử dụng kết hợp vơi bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-720

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-720

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AGP-720

Close Menu