Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AHGP-700

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AHGP-700

  1. Vận hành bằng tay.
  2. Có thể đáp ứng mỡ số 000 – 2.
  3. Kết cấu nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AHGP-700 là thiết bị bôi trơn dùng mỡ, vận hành bằng tay.

A-RYUNG AHGP-700 là thiết bị bôi trơn công nghiệp có thể đáp ứng đến mỡ số 2, sử dụng kết hợp với bộ phân phối A-RYUNG ARU-R.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AHGP-700

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AHGP-700

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AHGP-700

Close Menu