Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053

  1. Kết nối PLC bên ngoài để điều khiền thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ.
  2. Tích hợp công tắc phao
  3. Tích hợp van xả áp
  4. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG AMGP-053 là thiết bị bôi trơn dùng dầu, được tích hợp công tắc phao, van xả áp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt hoạt động của bơm.

A-RYUNG AMGP-053 là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng nhờ van tạo áp, thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ của bơm được điều khiển bởi PLC ngoài.

MÔ TẢ SỐ HIỆU THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AMGP-053

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AMGP-053

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG AMGP-053

Close Menu