Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS

  1. Vận hành bằng pin và cơ cấu cơ khí để tùy chỉnh thời gian.
  2. Sử dụng trực tiếp với điểm bôi trơn hoặc qua bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYUNG ARU-R.
  3. Có thể đáp ứng mỡ số 000 – 1.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp A-RYUNG HPS là thiết bị bôi trơn dùng mỡ, vận hành nhờ pin và cơ cấu cơ khí để tùy chỉnh thời gian.

A-RYUNG HPS là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp A-RYNG ARU-R để thực hiện việc bôi trơn nhiều điểm.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG HPS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG HPS

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG HPS

THỜI GIAN CÀI ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG HPS

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP A-RYUNG HPS

Close Menu