Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES

  1. Thời gian nghỉ được cài đặt ngay từ đầu khi sản xuất và không thể điều chỉnh trong quá trình sử dụng.
  2. Lưu lượng dầu ra được điều chỉnh bằng tay nhờ vít me đai ốc.
  3. Áp suất lớn nhất 3 kgf/cm2.
  4. Đạt chuẩn CE Châu Âu.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YES là thiết bị bôi trơn dùng dầu, dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng, áp suất lớn nhất là 3 kgf/cm2.

ISHAN YES là thiết bị bôi trơn công nghiệp có thời gian nghỉ được cài đặt ngay từ khi sản xuất và không thể điều chỉnh trong khi sử dụng, lưu lượng dầu ra được điều chỉnh bằng tay thông qua vít me đai ốc điều chỉnh.

Thiết bị bôi trơn công nghiêp ISHAN YES có hai dòng là YESA (không tích hợp công tắc phao) và YESB (có  tích hợp công tắc phao).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN YES

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN YES

Close Menu