Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T

  1. Loại mỡ sử dụng: No.00, No.0. Với loại có lò xo có thể sử dụng đến mỡ No.2.
  2. Vận hành bằng tay.
  3. Nạp mỡ bằng tay hoặc súng bắn mỡ điện.
  4. Áp suất lớn nhất: 100 kgf/cm2.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp ISHAN YGL-T là thiết bị bôi trơn dùng mỡ, vận hành bằng tay.

ISHAN YGL-T là thiết bị bôi trơn công nghiệp dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng lũy tuyến, mỡ được đẩy vào bơm từ bình chứa mỡ thông qua đĩa ép bên trong bình chứa, có loại dùng lò xo và loại dùng trọng lượng của chính đĩa ép.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN YGL-T

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP ISHAN YGL-T

Close Menu