Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GAS

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GAS

  1. Vận hành bằng khí nén.
  2. Sử dụng mỡ số 000 – 1.
  3. Tiếp mỡ vào bình thông qua vú mỡ.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE GAS là thiết bị bôi trơn dùng mỡ, vận hành bằng khí nén.

LUBE GAS là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn hoặc kết nối với các bộ phân phối đơn giản.

SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GAS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GAS

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE GAS

Close Menu