Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L3

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L3

  1. Vận hành bằng tay.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE L3 là thiết bị bôi trơn dùng dầu, sử dụng cho hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

LUBE L3 là thiết bị bôi trơn công nghiệp vận hành bằng tay. Dầu được đẩy ra nhờ vào cần kéo đẩy của bơm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE L3

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE L3

Close Menu