Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II

  1. Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt trước theo lựa chọn số hiệu sản phẩm.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
  3. Tùy chỉnh lượng dầu xả ra nhờ cơ cấu điều chỉnh vít me đai ốc.
  4. Hiện nay, LUBE MMX-II đã được thay thế bởi LUBE MMXL-III.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMX-II là thiết bị bôi dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.

Hiện nay, LUBE MMX-II được thay thế bởi LUBE MMXL-III.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMX-II

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMX-II

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMX-II

Close Menu