Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III

  1. Thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ được cài đặt sẵn theo lựa chọn số hiệu sản phẩm.
  2. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp trở kháng.
  3. Tùy chỉnh lượng dầu ra bằng cơ cấu vít me đai ốc.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE MMXL-III là thiết bị bôi trơn dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn trở kháng.

LUBE MMXL-III là thiết bị bôi trơn công nghiệp được thiết kế với thời gian nghỉ cài đặt sẵn tùy theo số hiệu sản phẩm.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMXL-III

 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMXL-III

SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMXL-III

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMXL-III

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE MMXL-III

Close Menu