Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S

  1. Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ thông qua việc điều khiển van điện từ cấp khí nén vận hành bơm.
  2. Vận hành bơm bằng khí nén.
  3. Sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn PDI

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp LUBE PM-8S là thiết bị bôi trơn dùng dầu, vận hành bằng khí nén, kết nối với PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ thông qua việc điều khiển van điện từ.

LUBE PM-8S là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp định lượng dòng đơn PDI.

MÔ TẢ SỐ HIỆU SẢN PHẨM THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PM-8S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PM-8S

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP LUBE PM-8S

Close Menu