Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2

Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2

  1. SMUS SSP-MT2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương định lượng lưỡng lưu.
  2. Điều chỉnh được lượng dầu, lượng khí và số chu kỳ làm việc trong một phút.
  3. Tích hợp van solenoid đóng ngắt dòng khí nén cấp vào thiết bị.
  4. Áp suất khí nén 3 – 8 kgf/cm2.
  5. Độ nhớt dầu 10 – 68 cSt.
  6. Lượng dầu max trên mỗi chu kỳ làm việc là 0.03 cc.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp sử dụng kết hợp dầu và khí nén để phục vụ cho việc bôi trơn, làm sạch, làm mát chi tiết máy, giúp cho máy hoạt động bền bỉ và hiệu quả.

SMUS SSP-MT2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp thuộc dòng bôi trơn công nghiệp phun sương định lượng lưỡng lưu (Spray Mist hay Air Oil Mist), dầu bôi trơn và khí nén được dẫn song song với nhau (ống lồng ống) đến đầu phun rồi được hoà trộn tại đầu phun và phun vào điểm bôi trơn.

Thiết bị bôi trơn công nghiệp phun sương SMUS SSP-MT2 cho phép điều chỉnh lượng dầu, lượng khí và số chu kỳ phun trong một phút. Dòng khí chính cấp vào thiết bị cũng được điều khiển bởi van solenoid để đáp ứng như cầu ngừng nghỉ cho hệ thống bôi trơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP PHUN SƯƠNG SMUS SSP-MT2

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP PHUN SƯƠNG SMUS SSP-MT2

Close Menu