Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2

Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2

  1. Kết nối PLC ngoài để điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ.
  2. Tuỳ chọn công tắc áp suất.
  3. Sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DG hoặc SMUS DM.
  4. Tuỳ chọn công tắc phao báo mỡ cạn.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp SMUS SSG-D2 là thiết bị bôi trơn dùng mỡ, sử dụng kết hợp với bộ phân phối bôi trơn công nghiệp SMUS DG hoặc SMUS DM.

SMUS SSG-D2 được tích hợp đồng hồ áp suất trực quan và tuỳ chọn công tắc phao, công tắc áp suất.

SMUS SSG-D2 là thiết bị bôi trơn công nghiệp nhỏ gọn, dễ lắp đặt và sử dụng. Việc điều khiển thời gian bôi trơn và thời gian nghỉ đươc thực hiện bằng việc kết nối với PLC bên ngoài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS SSG-D2

 

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP SMUS SSG-D2

Close Menu