Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN TOP

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN TOP

  1. Sử dụng kết hợp với motor 1/4 HP.
  2. Đáp ứng dầu có độ nhớt: 30 – 150 cSt.
  3. Có thể đáp ứng nhu cầu bôi trơn liên tục.
  4. Có thể sử dụng để cấp dầu đốt cho lò nấu kim loại.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN TOP là thiết bị bôi trơn dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp tuần hoàn. Thiết bị này có thể đáp ứng nhu cầu bôi trơn liên tục.

ISHAN TOP là thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn lắp đặt kết hợp với motor 1/4 HP. ISHAN TOP có thể dùng để cung cấp dầu đốt cho các lò nấu kim loại.

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN TOP được thiết kế với lực hút mạnh, độ ồn thấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN TOP

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN TOP

Close Menu