Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLB

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLB

  1. Áp suất lớn nhất 5 kgf/cm2.
  2. Độ nhớt dầu bôi trơn sử dụng: 30 – 150 cSt (40 độ C).
  3. Van điều chỉnh áp suất và đồng hồ áp suất.
  4. Tích hợp công tắc phao.
  5. Bộ phận lắp lọc dầu hồi.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLB là thiết bị bôi trơn dùng dầu, sử dụng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp tuần hoàn lưu lượng lớn.

ISHAN YLB là thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn tích hợp van điều chỉnh áp suất, đồng hồ áp suất trực quan, công tắc phao, bộ phận lắp lọc dầu để giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất.

THỐNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN YLB

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN YLB

Close Menu