Selected:

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS

  1. Áp suất lớn nhất 15 kgf/cm2.
  2. Độ nhớt dầu bôi trơn sử dụng: 30 – 150 cSt (40 độ C).
  3. Van điều chỉnh áp suất và đồng hồ áp suất.
  4. Tích hợp công tắc phao.
  5. Tích hợp công tắc áp suất.
  6. Bộ phận lắp lọc dầu hồi.

Mô tả

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS là thiết bị bôi trơn dùng dầu, có áp suất cao.

ISHAN YLS là thiết bị bôi trơn dùng trong hệ thống bôi trơn công nghiệp tuần hoàn, tích hợp đầy đủ van điều chỉnh áp suất, đồng hồ áp suất trực quan, công tắc phao, công tắc áp suất,  bộ phận lắp lọc dầu để giúp cho thiết bị hoạt động tốt nhất.

Thiết bị bôi trơn công nghiệp tuần hoàn ISHAN YLS dễ sử dụng, độ tin cậy cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN YLS

THỐNG SỐ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN ISHAN YLS

Close Menu